Dasar PrivasiDasar Privasi ini digunakan kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau menerima daripada pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan dan / atau penasihat profesional yang memberikan kita sokongan pentadbiran dan perniagaan ( “Pihak Ketiga Yang Dibenarkan”), atau daripada syarikat induk dan anak-anak syarikatnya di mana-mana di dunia (secara kolektif “syarikat berkaitan”) mengenai kajian data kami.

Dasar ini tidak terpakai kepada maklumat di luar simpanan kami, kawalan atau kuasa.Sila ambil perhatian kami boleh menggabungkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui salah satu kaedah (cth, laman web) dengan maklumat peribadi yang kami kumpul melalui kaedah lain (contohnya, acara luar talian). Kami melakukan ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap untuk kajian data kami.