ArtikelInstitusi Warga Emas Di Selangor

Warga emas di takrifkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini berpandukan kepada takrifan yang dibuat di “World Assembly On Ageing 1982” di Vienna. Terdapat beberapa jenis bantuan atau bentuk sokongan kepada orang tua yang boleh di mohon melalui Jabatan Kebajikan Malaysia antaranya adalah Pusat Jagaan Warga Emas, Bantuan Kewangan dan Bantuan Alat Tiruan. Undang- Undang yang berkaitan termasuklah, Kaedah-Kaedah Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983, Kaedah-Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-Orang Papa 1981 dan Kaedah-Kaedah Rumah-Rumah Pesakit Melarat 1978.